28.07-02.08.2020 г. - Петте столици
30.07-02.08.2020 г. - Тайнствената Трансилвания
31.07-01.08.2020 г. - Духовният Истанбул-
църквата на първото число

1