27.06.2020 г. - Стара Загора – пътуване през вековете 1 ден
28.06.2020 г. - Мадара, Шумен, Шуменско плато 1 ден

1