ХЪРВАТИЯ - Какво си представяте, когато чуете името на Хърватия?
Повечето хора казват: море, слънце, красиви градове, сгушени в склоновете на Динарските планини. За други Хърватия значи преди всичко забележителности и културно наследство от Античността, Средновековието и Ренесанса, та чак до наши дни. Изненадващото е, че и двете представи са верни...

1