Условия за ранно записване:
1. Цените за ранни записвания са валидни само при резервации и плащане, направени до обявените дати за всеки хотел.
2. Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за ранно записване се таксува по стандартните тарифи.
3. В случай на отказ от пътуване при направена и платена резервация по ранно записване, сумата може да се използва за друга дата на пътуване с допълнително заплащане по стандартните тарифи, само ако са спазени сроковете за отказ от пътуване съгласно договор с клиента.

Важна информация:
* При настаняването в тройни стаи (TRPL; DBL + ex. bed), третото легло е допълнително, тип разтегателно и за него се заплаща по-малко.
* При настаняване на 2 възрастни с 1 или 2 деца (DBL+1chd; DBL+2chd), третото и четвъртото легло винаги са допълнителни, тип разтегателни. Децата ползват намаления, само ако са настанени в стая с двама пълноплащащи възрастни.
* Стаи с изглед към морето се гарантират само след предварително направена резервация за такава и е възможно само в хотелите, в които има обявено доплащане за такъв тип стая.
* Настаняването в хотелите е след 14:00 ч., а освобождаването на стаите е до 12:00 ч. в деня на отпътуване.
* В деня на пристигане преди 14:00 ч. и в деня на напускане след 12:00 ч. всички услуги в хотелите се ползват срещу заплащане, включително храни и напитки.
* Броят на храненията в хотелите съответства на броя резервирани нощувки. При резервация за 7 нощувки се ползват 7 закуски, 7 вечери и същия брой обяди и междинни хранения, ако хотелът е на all inclusive.
* Допълнителните екскурзии се провеждат от посрещащата страна.
* Точният час на отпътуване от България, номер на автобуса и телефон на представителя на TA се съобщават два дни преди отпътуване.
* Туроператорът си запазва правото за промяна на часовете на тръгване при необходимост, като своевременно уведоми клиентите!
* Настаняването в автобусите е според датата на записване.
* Туроператорът не носи отговорност за загубен, откраднат или забравен багаж по време на пътуването или престоя в съответния хотел.
* Всеки хотел определя индивидуално цените и условията за ползване на допълнителните услуги на територията на хотелския комплекс.
* В случаите, когато не е събран необходимият минимум от туристи за начално отпътуване от съответен град, е необходимо туристите да се придвижат до най-близкото населено място, от което има потвърдено отпътуване.

ЗАПИСВАНЕ, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ОБЩАТА ЦЕНА: 
7.1. Капаро в размер на 30% на човек от общата стойност на туристическия пакет за самолетни, автобусни и индивидуални пътувания. Резервация се прави само след внасяне на капарото и подписване на договора.
7.2. Остатъкът в размер на 70% се заплаща до обявения краен срок в специалната оферта за Ранно Записване и до 20 /двадесет/ дни  преди датата на отпътуване за стандартните оферти.
7.3. В случай, че сумата не бъде заплатена в посоченият срок резервацията се анулира и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
7.4. Резервацията се счита за валидна само, ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа.
7.5. Информацията предоставена в офисите на ТУРОПЕРАТОРА е меродавна и се ползва с приоритет пред тази от други информационни източници /интернет, рекламни брошури, радио, тв. предавания и т.н./

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, ВИЗОВ РЕЖИМ И  ЗАСТРАХОВАНЕ:
8. ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да подготви, обезпечи и осъществи туристическото пътуване, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ от своя страна е длъжен да окаже пълно съдействие, като предостави необходимите документи за осъществяване на пътуването.
9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира получаването на виза в страните с визов режим. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за редовността, валидността и точното оформление на своя задграничен паспорт.
10 . ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща ползваните от него допълнителни услуги, невлизащи в цената на туристическото пътуване и нанесените щети по време на пътуването и престоя в превозното средство, местата за настаняване и хранене.
10.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва графика на пътуването, да пази материалната база в превозните средства, ресторанта и хотела.
11. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ пътуващ с деца под 18 години, чиито родители или единият от тях не ги придружава е длъжен да притежава нотариално заверена декларация от отсъстващия/те/ родител/и/ за разрешение детето да пътува в чужбина и да носи оригинал и копие от декларацията за съгласие и копие от акта за раждане по време на пътуването.
12. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва настаняването в съответното превозно средство по реда на записване и си запазва правото на промяна на местата на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и други обективни причини.
13. В случаите, когато не е събран необходимият  минимум от 35 туристи за начално отпътуване от съответен град, те се уведомяват от ТУРОПЕРАТОРА в седем дневен срок преди началната дата. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за своя сметка и индивидуално се транспортират до населено място, от което има потвърдено отпътуване.
13.1. При липса на потвърдено място на отпътуване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се възстановява пълната стойност на пътуването.
13.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да наеме друг превозвач при пикови дати на пътувания или настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач „ДИНИТА ТУРС“ да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в оптимален срок преди отпътуването.
14. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя общата цена на туристическото пътуване в случаите когато:
14.1. има промяна в стойността на транспортните разходи,
14.2. има промяна в цените на горивата,
14.3. има промяна в размера на такси свързани с услуги от договора като летищни, пристанищни, фериботни такси и други,
14.4. има промяна на валутните курсове отнасящи се към договора с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуване.
15. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва медицинско застраховане с асистанс с лимит 5000 евро на ПОТРЕБИТЕЛЯ на възраст до 69.99 г., заминаващ извън пределите на Р.България, което е включено в цената на туристическия пакет и е валидно за периода посочен в договора. ПОТРЕБИТЕЛЯТ на възраст 70-79.99 г. доплаща по 1,50 лв./ден за периода, посочен в договора, за медицинско застраховане с асистанс с лимит 5000 евро. ПОТРЕБИТЕЛ на 80 и повече години не се застрахова. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се информира подробно за вида на застраховката от предоставените му Общи условия на Застрахователя към застрахователната полица.
16. В случаите, когато договорът е сключен чрез ТУРАГЕНТ то за информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и рекламации ПОТРЕБИТЕЛЯ се отнася първо към ТУРАГЕНТА и само при невъзможност за разрешаването им към ТУРОПЕРАТОРА.
17. Договори подписани и сключени между ТУРОПЕРАТОРА и лица, представляващи пътуващите, важат със същата сила и права.

УСЛОВИЯ ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ или ЗАПИСВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЦЕНА:
17. Цените за записвания са валидни само при резервации и плащане, направени до обявените дати и срокове !!!
18. Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за ранно записване или записване по специална ценова оферта, ще бъде таксувана по стандартните тарифи !!!
19. В случай на отказ от ранна или специална ценова резервация, сумата може да се използва за друга дата на пътуване при плащане по стандартните цени, освен ако не попада в сроковете за отказ за резервация, упоменати в Договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ!!!

УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И АНУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ПЪТУВАНЕ
20. Във върховия период на туристическия сезон ТУРОПЕРАТОРЪТ може да извърши замяна на потвърден хотел с такъв от същата или по-висока категория в същия курорт без промяна на общата цена, заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
21. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да променя по собствено желание хотели, дестинации, дати и / или вида транспорт дължи следните неустойки от пълната сума на туристическият пакет:
21.1. крайният срок на промяна без да се дължат неустойки е 30 дни преди датата на отпътуване.
21.2. 30% от общата цена на пътуването, ако промяната е направена от 29 до 20 дни преди датата на отпътуване.
21.3. 70% от общата цена на пътуването, ако промяната е направена от 19 до 8 дни преди датата на отпътуване.
21.4. 100% от общата цена на пътуването, ако промяната е направена 7 и по-малко дни преди датата на отпътуване.
22. При липса на минимален брой участници на ПОТРЕБИТЕЛЯ се предлага индивидуално пътуване срещу допълнително заплащане, преориентиране за друга група, маршрут, дата и др. в срок до 07 /седем/ дни преди датата на отпътуване.
Със същия период на уведомяване ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени изцяло пътуването, като възстанови цялата сума на ПОТРЕБИТЕЛЯ без да дължи неустойки и / или обезщетения.

НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
23. Крайният срок в който потребителят може да се откаже от договора /анулация/ без да дължи неустойка е 30 дни преди датата на пътуването.
24. При отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯ от туристическото пътуване по причини, които не са свързани с неизпълнение задълженията на ТУРОПЕРАТОРА и след срока по т. 23 ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на ТУРОПЕРАТОРА неустойки в размер на:
24.1. 30% от общата  цена на пътуването, ако анулацията е направена от 29 до 20 дни преди датата на отпътуването.
24.2. 70% от общата  цена на пътуването, ако анулацията е направена от 19 до 8 дни преди датата на отпътуването.
24.3. 100%  от общата  цена на пътуването, ако анулацията е направена от 7 и по-малко дни преди датата на отпътуването.
24.4. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 21, т. 21.1., т. 21.2. и т. 21.3. респективно дължи заплащане на тези суми в случай, че не ги е платил.
24.5. При отказ на граничните служби да допуснат влизане или излизане на  граница на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи възстановяване на сумата, заплатена за туристическото пътуване.
24.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 10 /десет/ дни преди датата на отпътуване.
24.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ който прехвърля своите права и задължения и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и разходите свързани с прехвърлянето.
24.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за измененията от страна на летището за часа, времетраенето на полета и типа самолет.
24.9. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма-съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и ПРЕВОЗВАЧА и те възстановят на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
25. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да сменя превозвача с друг превозвач при причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в оптимален срок, преди датата на отпътуване.
26. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
26.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за изменение на датата, часа или анулация на полета по метеорологични или форсмажорни обстоятелства.

НАСТАНЯВАНЕ 
27.1. Настаняването в хотелите при пристигане се извършва след 14.00 часа, а освобождаването на стаите до 12.00 часа. Тази разпоредба  не е императивна  в случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ предварително е уведомил ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  за друг по-ранен час на отпътуване, в които случаи последните следва да се съобразят.
27.2. Преди настаняване или след напускане съобразно обявените часове  не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу допълнително заплащане.
27.3. Броят на храненията се определя в зависимост от броя на резервираните и заплатени нощувки при съответния режим: само закуска, закуска и вечеря или всичко включено /All Inclusive/.
27.4. Неизпълнението или злоупотребата с режима на хранене се санкционират от управата на хотела.
27.5. При настаняване на трима души в стая с три легла не се гарантира наличието на стандартни три легла, тъй като третият човек ползва отстъпка от  цената. Трети възрастен или деца се настаняват в стандартно легло, само ако се заплатили фамилна стая или апартамент.
27.6. Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и  е заплатено предварително в офисите или представителствата на ТУРОПЕРАТОРА.

РЕКЛАМАЦИИ
27. В случаи на неточно изпълнение на договора , установено по време на пътуването или престоя, ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен незабавно да уведоми и запознае с проблема местния туроператор-посрещач. Рекламациите се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след приключване на пътуването.
28. Рекламацията е валидна единствено в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛИЕРА /ПРЕВОЗВАЧА/ и чуждестранния ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ.