СЛОВАКИЯ е разположена в източната част на Централна Европа и граничи с Австрия и Чешката република на запад, с Полша на север, с Украйна на изток и с Унгария на юг. Карпатите се простират в северната половина на страната и включват Високите Татри, които осигуряват естествен вододел между Словакия и Полша. Южната половина на страната е заета от низините по поречието на река Дунав.

1