Дали ще минете през Русе или през Видин, няма значение. Вече сте в Румъния. Пътят е свързващата нишка между границите и другите бариери от всякакъв тип – планини, долини и т.н.
Издига се и се спуска, вие се на красиви меандри и серпантини и накрая ви отвежда до желаното място.