Македония като държава е част от по-широката европейска и географска област, чието име носи. Името Македония е много старо. Според етимологията думата произхожда от гръцкото съществително (makos) и от прилагателното (makedonos), означаващо висок.

1