Македония като държава е част от по-широката европейска и географска област, чието име носи. Името Македония е много старо. Според етимологията думата произхожда от гръцкото съществително (makos) и от прилагателното (makedonos),означаващо висок.

1
Екскурзия за Великден до Македония и Албания Екскурзия за Великден до Македония и Албания от 240 лева
ВЕЛИКДЕН в МАКЕДОНИЯ и АЛБАНИЯ
потвърдена - има места
1