"Опознай РОДИНАТА, за да я обикнеш!" - Алеко Константинов

1