Отечество любезно, как хубаво си ти!
     Как чудно се синее небето ти безкрайно!
   Как твоите картини меняват се омайно!
       При всеки поглед нови, по-нови красоти…
                                                                     Иван Вазов

1
1