ШВЕЙЦАРИЯ - Гьоте я описва като комбинация на “колосалното и добре подреденото” – кратка характеристика на непокорния и величествен алпийски терен на фона на чистите, организирани, с изрядността на швейцарски часовник градове и села.

1