"Ние, българите, за да видим света и чудесата му, няма нужда да ходим така далеко,
защото нашата БЪЛГАРИЯ е един непознат и чуден свят!"
                                                                             Иван Вазов

1