29.02.2020 г. - Одрин-Лозенград 1 ден - потвърдена - няма места