08-13.12.2020 г. -  Петте столици
11-13.12.2020 г. -  Сърбия - близка и непозната
12-16.12.2020 г. -  Аристократична Виена
12-13.12.2020 г. -  СПА уикенд в Малкия Париж
12-13.12.2020 г. -  Уикенд на Босфора
- Истанбул 2 дни
12-13.12.2020 г. -  Стари български столици
12.12.2020 г. -  Одрин-Лозенград
1 ден
12.12.2020 г. -  Люлебургас-фабрика ТАЧ 1 ден

1