Географията е отредила на ТУРЦИЯ ролята на свързващо звено между Европа, Балканите и афро-азиатския масив. Страната е известна с неизброимото си богатство от паметници на изкуствата и архитектурата.
 
"ИСТАНБУЛ" - вечерно отпътуване / 2 дни / всеки вторник

"ИСТАНБУЛ" - сутрешно отпътуване / 2 дни / всяка събота

"ИСТАНБУЛ" - вечерно отпътуване / 1 ден / всеки понеделник и четвъртък

1
1