ГЪРЦИЯ - това са уникалните брегове на светлината, това е сушата с великолепните планински райони и пъстрото многообразие на островния свят, това е наследството на минойска и микенска култури, на древните гърци и византийците - и все пак това са предимно хората, с техния изявен индивидуализъм, които правят всяко пътуване до Гърция толкова незабравимо.

12