30.09-01.10.2020 г. - Духовният Истанбул-църквата на първото число
30.09.2020 г. - Лозенград / 1 ден

1