31.08-01.09.2020 г. - Духовният Истанбул-църквата на първото число

1