30.03-04.04.2020 г. - Баварски замъци
31.03-01.04.2020 г. - Духовният Истанбул-църквата на първото число

1