30.06-05.07.2020 г. - Венеция - романтика и още нещо
30.06-01.07.2020 г. - Духовният Истанбул
-църквата на първото число

1